Studia podyplomowe

Cel studiów podyplomowychGłównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na wybranym kierunku jaki jest prowadzony przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.
  


 

PRZEJDŹ DO OPŁAT 

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397