O nas

 • Jański jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce.
 • Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (wpis do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 29).
 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia podyplomowe.
 • Blisko 8000 studentów z kraju i z zagranicy.
 • Bogata oferta edukacyjna: kształcenie na 5 kierunkach.
 • Jakość nauczania potwierdzona przez pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich badanych kierunkach.
 • Szeroka oferta stypendialna: stypendia naukowe i socjalne, pomoc materialna dla najlepszych oraz dla najbardziej potrzebujących, zwolnienia z czesnego, zapomogi i nagrody.

 

Osiem Wydziałów:

Wydział Zamiejscowy w Chełmie - kierunki: Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Wydział Zamiejscowy w Elblągu - kierunki: Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Wydział Zamiejscowy w Krakowie - kierunki: Pedagogika, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Uczelnia Jańskiego w Łomży - kierunki: Pedagogika, Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

 

Wydział Zamiejscowy w Opolu - kierunki: Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Wydział Zarządzania w Szczecinie - kierunek: Zarządzanie - studia niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Zarządzania w Warszawie - kierunki: Architektura, Gospodarka przestrzenna, Pedagogika oraz Zarządzanie - studia I stopnia niestacjonarne, studia II stopnia (Zarządzanie -  niestacjonarne), studia podyplomowe.

 

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu - kierunek: Pedagogika (w organizacji) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), studia podyplomowe.

Jański tym wyróżnia się na tle innych Szkół Wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego, realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny.

 

Uczy jak odnosić sukcesy działając etycznie, kształtując jednocześnie:

 • umiejętność rozpoznawania wyzwań rozwojowych jakie stają przed jednostką, grupą społeczną, organizacją, narodem i społeczeństwem
 • wyobraźnię i wrażliwość społeczną powiązaną z respektowaniem i szacunkiem wobec postaw etycznych we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego
 • umiejętność myślenia interdyscyplinarnego i systemowego
 • umiejętność łączenia refleksji teoretycznej z praktyką
 • umiejętność praktycznego działania poprzez unikalną koncepcję praktyk w Jańskim, warsztatów edukacyjnych oraz edukację poprzez projekty

Realizując przyjęty system edukacji zawierający w sobie doświadczenia 150-letniej działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz najnowsze osiągnięcia w tym zakresie przygotowujemy do kierowania zespołami i organizacjami, umożliwiamy zdobycie praktyki również w wymiarze międzynarodowym, wypracowujemy ze studentami ich własny niepowtarzalny styl działania oparty na ich mocnych stronach, poprzez Biura Karier pomagamy studentom i absolwentom w podjęciu ciekawej pracy oraz zakładaniu własnych firm, tworzymy zaufane środowisko współpracy, aktywnie włączamy się w budowanie kondycji społeczności lokalnych.