Metodyka nauczania języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe „Metodyka nauczania języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej”, umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 - III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners). 
 
W myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009 roku języka niemieckiego będzie mógł nauczać nauczyciel przedszkolny lub wczesnoszkolny jeśli:
zdobędzie stosowny certyfikat językowy na poziomie B2 
odbędzie studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka.
 
Celem studiów na kierunku „Metodyka nauczania języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” jest umożliwienie nauczycielom spełnienia drugiego z podanych warunków. Po odbyciu studiów, nauczyciele, którzy posiadają certyfikat językowy na poziomie B2, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, otrzymają pełne prawo do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Zatem ukończenie studiów podyplomowych dostarczy absolwentom jednego z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I - III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (B2).
 
 Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.
 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397 Zadzwoń teraz!

 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia).