Zarządzanie

Opis kierunku

 

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który da Ci możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do sprawnego zarządzania organizacjami.
Gruntowne poznanie zasad związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz procesów społeczno-gospodarczych to najważniejsze umiejętności, które nabędziesz w trakcie studiów. Wiedza ta pozwoli Ci pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie oraz stworzy możliwości wytworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami przedsiębiorstwa. Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł wykazać się rozszerzoną wiedzą  z zakresu zarządzania i dyscyplin komplementarnych, a także umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym.
Absolwenci posiadający predyspozycje kierownicze odpowiadające współczesnym wymogom zarządzania będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do dynamicznego awansu na eksponowane stanowiska w zarządach przedsiębiorstw, organizacjach samorządowych, stowarzyszeniach czy fundacjach. Dzieje się tak dlatego, że nasza Uczelnia  kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i sprawności - ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie.
Dzięki warsztatom edukacyjnym, praktykom i nauce poprzez projekty, absolwenci Uczelni bez problemu znajdują zatrudnienie na konkurencyjnym rynku pracy. Jakość nauczania w Jańskim na kierunku "Zarządzanie" potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz certyfikatem Wiarygodna Szkoła.

Chcesz kształtować politykę i strategię nowoczesnych przedsiębiorstw? Marzysz, aby zarządzać dużą organizacją? Chcesz wiedzieć, jak przygotowywać wielowymiarowe analizy zjawisk ekonomicznych?
 
Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów.

 

PRZEJDŹ DO OPŁAT 

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397