ZARZĄDZANIE II stopnia

Cel studiów II stopnia

Studia II stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - magistra.

Nauka na studiach II stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Nauka trwa 3 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów II stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.W Jańskim czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego są poświęcone problematyce z zakresu zarządzanie personelem, oceny osiąganych wyników ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu finansowego, zarządzaniu kosztami i projektami, konsultingu i doradztwa, zarządzaniu wiedzą, kapitałem i inwestycjami, projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych.

Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej  (Uchwała nr 464/2010 z dnia 27 maja 2010 r. na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

PRZEJDŹ DO OPŁAT 

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397