Dokumenty

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. Bogdana Jańskiego
 
 
jest uczelnią wyższą, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-145/TBN/89/98 z dnia 13 lipca 1993 roku, wpisana jest do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 29.


W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing. W ciągu 20 lat funkcjonowania powstały Wydziały Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Krakowie, Elblągu, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie. Szkoła Wyższa im. Bogdana jańskiego jest założycielem Szkół ponadpodstawowych w Łomży i Krakowie.
 
 
Dokumenty: