Menedżer kultury

 

Przygotujemy Cię do realizacji procesu nowoczesnego zarządzania i planowania strategiczne-go w instytucjach kultury. Ukształtujemy twoje umiejętności zarządzania projektem społeczno-kulturalnym wraz z optymalnym wykorzystaniem personelu i jego potencjału kreatywności. Proces ewaluacji stanie się dla Ciebie przyjemnością, a nie trudnym obowiązkiem. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na budowania strategii współpracy z publicznością (audiencje development), planowania działań w zakresie e-marketingu kulturalnego oraz tworzenia wizerunku i strategii promocji instytucji kultury z wykorzystaniem nowych mediów. Pomożemy Ci dobrze przygotować się do wystąpień publicznych i wskażemy praktyczne sposoby budowania pozytywnych relacji z mediami. Program studiów wzbogacony o diagnozę środowiska przemysłów kreatywnych oraz rozwijający umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych dla kultury i strategii współpracy art&business wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności nowoczesnego managera kultury. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

– praktyczne przygotowanie do rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych, planowania 

i pisania projektów wydarzeń kulturalnych oraz przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych

– zdobycie umiejętności pozyskiwania środków finansowych i realizacji projektów unijnych

– zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających awans zawodowy i rozwój dalszej 

kariery

– odkrycie nowych możliwości rozwoju dla samodzielnych animatorów kultury i artystów

 – zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania różnorodnymi instytucjami kultury

 

PROGRAM NAUCZANIA: 

– podstawy i nowe trendy w zarządzaniu instytucjami kultury

– podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury i prawo pracy

– zarządzanie finansami instytucji kultury, biznesplan i umowy handlowe

– budowanie publiczności w praktyce

– warsztaty pisania projektów unijnych

– zarządzanie i ewaluacja projektów kulturalnych

– nowe formy edukacji kulturalnej

– współpraca finansowa i niefinansowa z biznesem

– kreatywność w kulturze i ochrona własności intelektualnej

– marketing i e-marketing w kulturze

– budowanie relacji z mediami i warsztaty wystąpień publicznych

 
 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397 Zadzwoń teraz!

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowePodstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu  dyplomu ukończenia studiów wyższych (I - go lub II-go stopnia). 

Zapisać się można już teraz. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.