IWRiTMB

Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej Morza Bałtyckiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblągu został utworzony decyzją Rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego przy Wydziale Zamiejscowym w Elblągu 1 sierpnia 2012r.

Jako jednostka organizacyjna Instytut powołany został do prowadzenia wszechstronnej działalności skierowanej na współpracę regionalną oraz wspieranie różnego typu działań prowadzących do ożywienia kontaktów między krajami Basenu Morza Bałtyckiego.
Działalność Instytutu realizowana jest w następujących obszarach tematycznych:

     

  • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach współpracy transgranicznej,
  • rozwój turystyki międzynarodowej,
  • współpraca naukowo-badawcza.

Instytut działa w oparciu o współpracę z Radą Państw Morza Bałtyckiego (ang. Council of the Baltic Sea States) oraz z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których działalność odnosi się do Basenu Morza Bałtyckiego.

Praktyczne działania podejmowane przez Instytut koncentrują się m.in. na:

  • podejmowaniu, a także promowaniu inicjatyw w zakresie realizowania projektów badawczych mających na celu wykorzystanie atutów dostępu do Morza Bałtyckiego dla rozwoju regionów nadbałtyckich, ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga i woj. warmińsko - mazurskiego,
  • wspólne z innymi partnerami krajowymi, bądź zagranicznymi aplikowanie o dofinansowanie działań finansowanych ze środków unijnych i krajowych,    
  • prowadzeniu bazy danych o podmiotach zainteresowanych współpracą transgraniczną i pośredniczeniu w nawiązywaniu współpracy dwustronnej,
  • promocja wspólnych inicjatyw w ramach współpracy między biznesem a instytucjami naukowymi i badawczymi. W tym promocja potencjału ekonomicznego regionu, ze szczególnym akcentem na wykorzystanie atutów obszaru nadbałtyckiego,
  • udzielanie porad organizacyjnych i prawnych podmiotom podejmującym współpracę transgraniczną,
  • odpłatne opracowywanie ekspertyz i innych opinii w zakresie tematycznym działalności Instytutu.

Pracę Instytutu koordynuje Dyrektor, będący jednocześnie przewodniczącym Rady Programowej Instytutu. Rada, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji krajowych i zagranicznych – jest organem doradczym i opiniującym.

Kontakt:

Instytut Współpracy Regionalnej i Transgranicznej, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 7 tel. +48 556 250 044, +48 552 304 050

Dyrektor Instytutu: Wioletta Sokół, tel. + 48 668 487 746, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.