Studia I stopnia

Cel studiów I stopnia


Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata/inżyniera na jednym z dwóch kierunków jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Absolwent wyższych studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2003 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (PKE), zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe.

 

Nauka na studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących.

 

Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).


 

PRZEJDŹ DO OPŁAT 

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397