"Uczeń niepełnosprawny w klasie szkolnej – teorie, doświadczenie, idee" to nowa książka Wydawnictwa Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Publikacja ukazała się pod redakcją: Magdaleny Malik, Tomasza Hanejko, Adama Marcinkiewicz.

 

Książka zawiera artykuły ukazujące aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z różnego typu niepełnosprawnościami, wyrażające się w konieczności refleksyjnego podejścia do możliwości ich integracji, sposobu jej organizowania, określania zakresu udzielanej specjalnej pomocy pedagogicznej, oraz jakości kompetencji nauczycieli, ich wzajemnych relacji z rodzicami i uczniami. Wskazuje korzyści płynące z elastycznego podejścia do integracji w edukacji zarówno dla niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych uczniów, wobec których stosuje się bogatą ofertę zróżnicowanych form kształcenia.
 

Publikacja posiada nie tylko liczne walory dydaktyczne, dotyczące problematyki autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych – dostarczając wiedzy, jednocześnie inspiruje do przemyśleń i weryfikacji opinii na temat aktualnych i niekiedy kontrowersyjnych zagadnień. Jest skierowana do wszystkich, którzy uczestniczą w trudnym dziele wychowania i wprowadzania do aktywnego uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym, nakłaniając do refleksyjnego monitorowania i kreowania działań wspierających edukację niepełnosprawnych.

 

Więcej infomacji na www.

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. W 94 numerze  znajduje się aż trzynaście artykułów z dziedziny zarządzania przestrzenią, zarządzania instytucją, zarządzania służbą zdrowia, edukacją prozdrowotną oraz edukacją społeczną.

 

Autorami poszczególnych artykułów są: Emilia Drzewiecka-Mazur, Franciszek Kłosowski, Elżbieta Gozdowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Elżbieta Strutyńska, Małgorzata Florek, Małgorzata Stawicka, Marcin Janusz, Jabrel S.M. Abdoalhkim, Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak, Mirosław, Mylik, Artur Śliwiński, Elżbieta Kopciuszewska, Joanna Radomyska, Józefina Król, Łukasz Popławski.

 

Więcej dowiecie się na stronie www

 

Już jest nowy regulamin świadczenia pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na rok akademicki 2014/2015.

 

Najlepsi studenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia a oprócz tego najlepsi i najbardziej potrzebujący  studenci mogą skorzystać z  uczelnianego systemu stypendialnego.

Sprawdźcie jakie stypendium Wam przysługuje na stronie www.