Promocja 1000 zł na studia I i II stopnia!

 
Kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia, którzy złożyli komplet dokumentów i  w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. wpłacili pierwszą ratę czesnego przysługuje bonifikata w opłatach, w łącznej wysokości 1000 zł!
 
o szczegóły zapytaj kontaktując się z Dziekanatem!
 
Infolinia rekrutacyjna: 48 664 455 397